પોસ્ટ ઓફિસની બેસ્ટ સ્કીમ! આટલા વર્ષોમાં પૈસા થઈ જશે ડબલ, જાણો વિગતે

Business Gujarat News Saving Scheme

પોસ્ટ ઓફિસની બેસ્ટ સ્કીમ! આટલા વર્ષોમાં પૈસા થઈ જશે ડબલ, જાણો વિગતે, પોસ્ટ ઓફિસ ઘણી બચત યોજનાઓ ચલાવે છે. આ યોજનાઓની સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે આ અંગે સરકારની બાંયધરી છે. એટલે કે, તમારા પૈસા ડૂબી જશે નહીં. અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસ અને તેમની બધી બચત યોજનાઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, અમે તમને જણાવીશું કે જો તમે આ યોજનાઓમાં નાણાંનું રોકાણ કરો છો, તો પછી કેટલા સમય પછી તમારા પૈસા બમણા થશે.


પોસ્ટ ઓફિસ બચત બેંક ખાતું : જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતામાં તમારા પૈસા રાખો છો, તો તમારે પૈસા બમણા થવા માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે. કારણ કે તે વાર્ષિક માત્ર 4.0 ટકાના દરે વ્યાજ આપે છે, એટલે કે, તમારા પૈસા 18 વર્ષમાં બમણા થઈ જશે.

પોસ્ટઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ : હાલમાં,5.8% વ્યાજ તમને પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (આરડી) પર આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેથી જો આ વ્યાજના દર પર નાણાંનું રોકાણ કરવામાં આવે તો તે લગભગ 12.41 વર્ષમાં બમણા થઈ જાય છે.

પોસ્ટ ઓફિસ વરિષ્ઠ નાગરિકો બચત યોજના : પોસ્ટ ઓફિસ વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (એસસીએસએસ) પર હાલમાં 7.4% વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજનામાં તમારા પૈસા લગભગ 9.73 વર્ષમાં બમણા થઈ જશે.

પોસ્ટ ઓફિસ પી.પી.એફ. : પોસ્ટ ઓફિસના 15 વર્ષીય પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (પીપીએફ) પર હાલમાં 7.1% વ્યાજ મળી રહ્યું છે. એટલે કે, આ દરે તમારા પૈસા બમણા કરવામાં લગભગ 10.14 વર્ષનો સમય લાગશે.

પોસ્ટ ઓફિસ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું : પોસ્ટ ઓફિસની સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતાની યોજનામાં હાલમાં સૌથી વધુ 7.6% વ્યાજ મળશે. છોકરીઓ માટે ચલાવવામાં આવતી આ યોજનામાં, પૈસાને બમણા કરવામાં લગભગ 9.47 વર્ષનો સમય લાગશે.

પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ : હાલમાં, પોસ્ટ ઓફિસના રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (એનએસસી) પર 6.8% વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ 5 વર્ષની બચત યોજના છે, જેમાં રોકાણ કરીને આવકવેરાની બચત પણ થઈ શકે છે. જો આ વ્યાજના દર પર નાણાંનું રોકાણ કરવામાં આવે તો તે લગભગ 10.59 વર્ષમાં બમણા થઈ જાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *